Indien u voornemens bent een monument aan te kopen dient u in eerste instantie naar een makelaar te gaan. De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) houdt geen lijst bij met te koop staande monumenten.  Ook heeft het MFC geen panden in eigendom en verhuurt dan ook géén monumenten. Indien gewenst kan het MFC vóór aankoop van een monument de potentiële eigenaar een globale indicatie geven van de te verwachten restauratiesubsidie en lening.

Het MFC kan de aankoop van een beschermd monument onder de volgende voorwaarden financieren:

  • De aankoopfinanciering maakt onderdeel uit van een restauratiefinanciering.
  • Het MFC financiert alleen beschermde monumenten die gerestaureerd dienen te worden. De aankoop van in goede staat verkerende monumenten wordt niet gefinancierd.
  • Aansluitend op de aankoop dient restauratie te volgen, welke eveneens door het MFC wordt gefinancierd.
  • Het aan te kopen monument krijgt minstens ten dele een woonfunctie.
  • Het MFC financiert maximaal 80 % van het totale aankoopbedrag.
  • Het rentepercentage voor het te financieren aankoopbedrag bedraagt 6,5 %.
  • Het MFC verkrijgt 1e hypotheek waarbij de totale aankoop- en restauratiefinanciering afdoende is gedekt door de executiewaarde van het onroerend goed.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor aankoopfinanciering kunt u contact opnemen met het MFC. Tot slot wordt opgemerkt dat bovengenoemde regeling voor aankoopfinanciering, periodiek geëvalueerd zal worden. Hierbij kunnen de voorwaarden worden herzien.