Restauratie & onderhoud van uw beschermde monument

De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) verstrekt restauratiefinancieringen in de vorm van subsidies en leningen aan particulieren en organisaties die hun beschermde monument willen restaureren of onderhouden. Het MFC verstrekt ook informatie en advies op het brede gebied van de Curaçaose monumentenzorg, onder meer over de financiële en bouwkundige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Financiering?

Financiëren van restauraties

door Stichting Monumentenfonds

De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) verleent, krachtens artikel 13 van de monumenten eilandsverordering Curaçao, namens de overheid, een bijdrage in het herstel en onderhoud van beschermde monumenten.

Algemene informatie

Op voorstel van de Curaçaose overheid is historisch Willemstad in december 1997 door de UNESCO geplaatst op de Werelderfgoedlijst.

Lees meer

Technische informatie

Voor iedere ingreep die leidt tot een wijziging van het beschermde monument, in welk opzicht dan ook, heeft de eigenaar een zogenaamde Monumentenvergunning nodig.

Lees meer

Financiële informatie

De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) verleent, namens de overheid, een bijdrage in de restauratiekosten van beschermde monumenten.

Lees meer

Projecten

Gebruik de pijl in de foto om te slepen

After
Before

Windstraat 18 | Punda

After
Before

Naniesteeg 19-21 | Otrobanda

Uitgelicht

Rechten en plichten

In de Monumenteneilandsverordening is een stelsel van rechten en plichten opgenomen. Een eigenaar heeft de plicht een beschermd monument te onderhouden, en indien noodzakelijk te herstellen. Eenmaal aangewezen tot beschermd monument mogen deze panden geen wijzigingen ondergaan die hun historische waarden, zoals omschreven in de beschrijving, teniet kunnen doen.

Lees meer

Events

Er zijn momenteel geen aankomende events