Willemstad-Unesco Werelderfgoed
Op voorstel van de Curaçaose overheid is historisch Willemstad in december 1997 door de UNESCO geplaatst op de Werelderfgoedlijst (World Heritage List). Dit is een wereldwijde erkenning voor de bijzondere waarde van de stad.

Historisch Willemstad werd op de werelderfgoedlijst geplaatst wegens de grote cultuurhistorische waarde welke uniek is in het Caribisch gebied en daarbuiten. Een groot deel van de oorspronkelijke stedelijke structuur en de architectuur is nog aanwezig. Van oorsprong is Willemstad een Europees koloniale stad, die echter sterk is beïnvloed door de grote variëteit aan andere bevolkingsgroepen. Deze vestigden zich hier gedurende drie achtereenvolgende eeuwen en hebben  allen hun eigen stempel gedrukt op de architectuur en de wijze van wonen.

De werelderfgoedstad Willemstad kent zogenaamde kerngebieden (core zones) met daar omheen buffergebieden (buffer zones). Allen gelegen binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht. Deze grenzen van het beschermd stadsgezicht zijn wettelijk vastgelegd in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP).