Belanghebbenden die het niet eens zijn met de aanwijzing kunnen tegen de beschikking tot aanwijzing op grond van artikel 56, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR – P.B. 2001, no. 79), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven, bezwaar indienen bij degene die deze beschikking heeft afgegeven.  Belanghebbenden kunnen eveneens op grond van artikel 16, eerste lid, van de LAR, al dan niet na de procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven, beroep aantekenen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.