Monumentenvergunning – Stappenschema

Voor iedere ingreep die leidt tot een wijziging van het beschermde monument, in welk opzicht dan ook, heeft de eigenaar een zogenaamde Monumentenvergunning nodig. Daarnaast is in bepaalde gevallen, vóór de aanvang van de restauratiewerkzaamheden, ook een Bouwvergunning vereist. Hierover kan de Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) u nader inlichten.

In het uitzonderlijke geval dat een eigenaar een beschermd monument wil slopen, dient hiervoor een Sloopvergunning te worden aangevraagd. De Monumentenvergunning en de Sloopvergunning dienen aangevraagd te worden bij het MFC die het plan beoordeelt en de overheid daarover adviseert. De vergunningen worden afgegeven door de afdeling ROP/Planning & Erfgoed van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Indien er ook een Bouwvergunning is vereist dient deze direct bij de afdeling ROP/Vergunningen van het Ministerie te worden aangevraagd. Het MFC verstrekt alleen restauratiefinanciering voor projecten waar een Monumentenvergunning voor is verleend. Door het MFC is een Stappenschema opgesteld welke als handleiding kan dienen voor het op een soepele wijze verkrijgen van een Monumentenvergunning.

Het is dan ook aan te raden dit Stappenschema nauwkeurig te volgen.

Restauratieplan

Voor de aanvraag van de Monumentenvergunning dient er een bouwkundig restauratieplan te worden opgesteld. Dit restauratieplan dient minimaal te bestaan uit de volgende tekeningen:

  • Bestektekening van de bestaande situatie van het monument op schaal 1:50 en/of  1:100.
  • Bestektekening van de nieuwe situatie met plattegronden, aanzichten en doorsneden op schaal 1:50 en/of  1:100.
  • Detailtekeningen indien nodig ter beoordeling van monumentale kenmerken, op voldoende schaal.

Voordat gestart wordt met de uitwerking van het plan is het raadzaam om eerst contact op te nemen met het MFC voor het in een vroegtijdig stadium bespreken van het restauratieplan en om afspraken te maken over de in te dienen tekeningen.