De binnenstad van Willemstad is met de vele monumenten cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek in de regio. Om die bijzondere waarden te behouden heeft de binnenstad in 1995 in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) de status van beschermd stadsgezicht gekregen. Dat wil zeggen dat niet alleen de gebouwen maar ook de structuur en het aanzicht van de stad beschermd zijn.

In artikel 4 van het EOP zijn bijzondere bepalingen opgenomen waaraan nieuwbouw in de binnenstad moet voldoen om niet storend te zijn voor het karakter van de stad. Behalve voor het slopen van beschermde monumenten heeft men voor de binnenstad ook een sloopvergunning nodig voor het slopen van niet-monumenten.