In de meeste gevallen is het de Curaçaose overheid die het initiatief neemt om een gebouw aan te wijzen tot beschermd monument. Echter ook belanghebbenden, zoals eigenaren, kunnen een verzoek indienen bij de afdeling ROP/Planning & Erfgoed van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om een pand als monument te beschermen. Door het Ministerie zal worden beoordeeld of voldoende waarden aanwezig zijn om tot bescherming over te gaan.