Curaçao is rijk aan gebouwd erfgoed. De binnenstad van Willemstad met zijn vele monumenten is cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek in de regio. Ook buiten de binnenstad staan verspreid over het eiland, belangrijke monumenten. Voor het behoud van dit erfgoed heeft de overheid in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw een beleid opgesteld.

Het beleid heeft zijn juridische basis gekregen met de vaststelling van de Monumenteneilandsverordening Curaçao (A.B. 1990 no.5).