Uitgangspunt van het beleid sinds begin jaren negentig is het behoud van monumenten, onder meer door het aanwijzen van panden tot beschermd monument.

Momenteel zijn er op Curaçao 870 gebouwen aangewezen tot beschermd monument. Hiervan staan er circa 800 in de historische binnenstad van Willemstad. Daarbuiten hebben circa 60 landhuizen en een aantal kerken, woonhuizen en grotere complexen een beschermde status. Alle beschermde monumenten zijn te vinden op www.curacaomonuments.org.

Er worden momenteel door de overheid bij uitzondering nog panden aangewezen tot beschermd monument en dan vooral op verzoek van de eigenaar. Als beschermd monument kunnen die panden worden aangewezen die minstens 50 jaar oud zijn én van algemeen belang worden geacht daar zij één of meer waarden hebben die in de Monumentenverordening omschreven staan. Deze waarden zijn schoonheid, kunstwaarde, betekenis voor de wetenschap, geschiedenis van het land en volkskundige waarde.

Bij de selectie van te beschermen monumenten wordt tevens gekeken naar de volgende drie criteria:

  • Monumentale ensemblewaarde. Dit is de waarde van het monument voor het historische karakter van de straat of wijk waar het zich bevindt.
  • Architectuurhistorische-, esthetische- of kunstwaarde.
  • Cultuurhistorische waarde.