Van elk te beschermen monument wordt een beschrijving en een monumentenkaart gemaakt. In de beschrijving staan ondermeer de te beschermen onderdelen van het gebouw beschreven. Tevens wordt vermeld welke van de criteria (waarden) voor de selectie van toepassing zijn en wat dus het algemene belang is van het behoud van het monument. Met name wanneer er iets aan het gebouw veranderd gaat worden is het van belang eerst de beschrijving te raadplegen.  Op de Monumentenkaart staat aangegeven welk deel van het gebouw beschermd is en eventueel welk deel niet.