Zes nieuwe projecten in de Erfgoed Deal

In de zesde (en vooralsnog laatste) ronde van de Erfgoed Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd. In totaal doen er nu 36 projecten mee. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.

In totaal hebben voor de huidige ronde veertien projecten een aanvraag ingediend, waarvan er zes zijn toegekend: Awa pa KòrsouProeftuin OpgewektGreppelland FryslânHart van OosterhoutMiddag-Humsterland en Rode buurt Zaanstad.

Het gaat in totaal om financiële bijdragen van het Rijk van bijna 2,4 miljoen euro. Gemeenten en provincies zetten daar bijna 4,4 miljoen tegenover. Alle toegekende projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal en dienen ter inspiratie voor de plannen van toekomstige initiatiefnemers. Dit was de laatste ronde van het programma. Voor het eerst is er binnen de Erfgoed Deal een project opgenomen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat zich richt op de zoetwatervoorziening op Curaçao.

Erfgoed Deal onmisbaar

Wederom is ruim meer aangevraagd dan beschikbaar was aan middelen. Michiel Scheffer, voorzitter van de Stuurgroep Erfgoed Deal: ‘Deze afgelopen drie jaar heeft het programma bewezen onmisbaar te zijn rondom de transitie-opgaven van klimaat, duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Erfgoed biedt echt kansen voor verbetering van kwaliteit van onze leefomgeving en zorgt voor draagvlak bij grote, ruimtelijke projecten.’

Over het toegekende project

Thema klimaatadaptatie

Awa pa Kòrsou: Water voor Curaçao

Het project ‘Awa pa Kòrsou – Water voor Curaçao’ werkt aan het herstel van de stroomgebieden van het natuurlijke- en cultuurhistorische watersysteem op Curaçao. Dit bestaat uit rooien en dammen en de daarmee samenhangende unieke monumentale ensembles en waterwerken in twee concrete projectgebieden. Daarnaast wordt er ook een Living Lab ontwikkeld, waarbij het ontsluiten en delen van kennis met én vanuit de lokale gemeenschap centraal staat. Ook is er aandacht voor klimaatbestendig waterbeheer en professionele samenwerking. Het project is aangevraagd door de Stichting Monumentenfonds Curaçao.

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/zes-nieuwe-projecten-in-de-erfgoed-deal