Archive for October, 2022

WORLD HERITAGE MEETS MAIN STREET MASTERCLASS

Posted on: October 19th, 2022 by Michael Winklaar No Comments

Willemstad – Curaçao is rightfully proud of its UNESCO listed World Heritage Site of the Historic Area of Willemstad Inner City, and Harbour. There is a strong commitment by the public, private, and NGO communities in Curaçao to seeing that these heritage areas are as economically, socially, and culturally vibrant as possible. 

To explore approaches to historic area revitalization, the Dutch Cultural Heritage Agency and IHS, a Rotterdam-based urban management and housing institute, have teamed up with the US firm Heritage Strategies International (HSI) to provide a week-long Masterclass called World Heritage meets Main Street, held from Tuesday 18 until Friday 21 October 2022. 

This Masterclass is a follow-up of the Course on Urban Heritage Strategies for World Heritage Cities, as conducted in 2020 and 2021 in the Netherlands. That training through the Urban Heritage Strategies course included Curacao professionals who had an enthusiastic reaction to the course. Stichting Monumentenfonds, a Curaçao NGO, on the occasion of their 30th anniversary, is hosting and coordinating the Masterclass.

Main Street is a program originally created by the US National Trust for Historic Preservation and provides a framework for economic development within the context of heritage resources. It is a comprehensive, incremental approach to heritage-based economic development through the “Four Points” of Organization, Design, Promotions, and Economic Vitality. 

Main Street has been called the most cost-effective approach to economic development of any type that exists in the United States and has a 40-year success story with participation of more than 2500 communities. This Masterclass is the first time ever that the Main Street Approach has been presented in the context of a World Heritage Site.

The Masterclass is very interactive, with the participants ultimately identifying both challenges and recommendations for commercial areas within the World Heritage Site. Faculty for the Masterclass includes Donovan Rypkema, President of Heritage Strategies International along with HSI colleagues Rodney Swink, Senior Associate for Planning and Development, and Katlyn Cotton, the firm’s Director of Communication and Design. They are be joined by Nanette de Jong, architectural consultant at the Dutch Heritage Agency, and Remco Vermeulen, Course coordinator for the Urban Heritage Strategies program at IHS. Presentations are also given by Curaçao experts to provide the local context for the Main Street approach.

Almost forty local professionals and students are participating in this intensive, interactive masterclass. By the end of the week, they will have developed recommendations for the designated areas for the immediate, short-term, and medium-term actions which will be presented on Friday, October 21st.

Minister of VVRP, mr. Charles Cooper
President of Heritage Strategies International, Donovan Rypkema
Sector Director of VVRP, Caroline Manuel
Manage Director of Stichting Monumentenfonds Curaçao, ir. Jonathan Jukema

Zes nieuwe projecten in de Erfgoed Deal

Posted on: October 4th, 2022 by Michael Winklaar No Comments

In de zesde (en vooralsnog laatste) ronde van de Erfgoed Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd. In totaal doen er nu 36 projecten mee. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.

In totaal hebben voor de huidige ronde veertien projecten een aanvraag ingediend, waarvan er zes zijn toegekend: Awa pa KòrsouProeftuin OpgewektGreppelland FryslânHart van OosterhoutMiddag-Humsterland en Rode buurt Zaanstad.

Het gaat in totaal om financiële bijdragen van het Rijk van bijna 2,4 miljoen euro. Gemeenten en provincies zetten daar bijna 4,4 miljoen tegenover. Alle toegekende projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal en dienen ter inspiratie voor de plannen van toekomstige initiatiefnemers. Dit was de laatste ronde van het programma. Voor het eerst is er binnen de Erfgoed Deal een project opgenomen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat zich richt op de zoetwatervoorziening op Curaçao.

Erfgoed Deal onmisbaar

Wederom is ruim meer aangevraagd dan beschikbaar was aan middelen. Michiel Scheffer, voorzitter van de Stuurgroep Erfgoed Deal: ‘Deze afgelopen drie jaar heeft het programma bewezen onmisbaar te zijn rondom de transitie-opgaven van klimaat, duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Erfgoed biedt echt kansen voor verbetering van kwaliteit van onze leefomgeving en zorgt voor draagvlak bij grote, ruimtelijke projecten.’

Over het toegekende project

Thema klimaatadaptatie

Awa pa Kòrsou: Water voor Curaçao

Het project ‘Awa pa Kòrsou – Water voor Curaçao’ werkt aan het herstel van de stroomgebieden van het natuurlijke- en cultuurhistorische watersysteem op Curaçao. Dit bestaat uit rooien en dammen en de daarmee samenhangende unieke monumentale ensembles en waterwerken in twee concrete projectgebieden. Daarnaast wordt er ook een Living Lab ontwikkeld, waarbij het ontsluiten en delen van kennis met én vanuit de lokale gemeenschap centraal staat. Ook is er aandacht voor klimaatbestendig waterbeheer en professionele samenwerking. Het project is aangevraagd door de Stichting Monumentenfonds Curaçao.

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/zes-nieuwe-projecten-in-de-erfgoed-deal